O NÁS

O Voltaxu:

Společnost VOLTAX S.R.O. byla založena v roce 2011 jako obchodní firma přinášející služby především pro zdravotnický sektor. V prvních letech se soustředila na technická vybavení a služby spojené s jejich využitím ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Profesionalita těchto služeb vedoucí k posilování obchodních vztahů nás motivovala k dalšímu rozvoji. A tak po splnění nezbytných legislativních náležitostí a licenčních ujednání, jsme v roce 2015 rozšířili produktové portfolio právě o léčivé přípravky a v poslední době i velmi žádané vitamíny a doplňky stravy. 

 

Filozofie:

VOLTAX S.R.O. se hrdě hlásí k oborovým firmám menšího formátu. Spatřujeme v tom výhodu flexibility a "osobního podpisu". Poprvé dokážeme velmi pohotově reagovat na váš požadavek. Podruhé, každý počin v naší firmě má svého jmenovitého autora, kterého znáte a který Vám je k dispozici s běžnou informací, stejně tak složitější provozní anabází

Našim cílem není získat pokud možno, co největší trh, ale ten správný trh. Pečlivě volíme tedy produktové portfolio a se stejnou pečlivostí budujeme i obchodní modely s nemocnicemi, lékárnami, domovy pro seniory atp.

Inspirujeme se především na vyspělých světových trzích, kde také uzavíráme řadu ze svých dodavatelských kontraktů. Jde především o země Západní Evropy a Severní Ameriky

 

Zásady

  • spokojenost zákazníka, dodavatele i našeho zaměstnance je pro nás trvalou hodnotou, na které stojí existence naší firmy. Proto ji chráníme a aktivně podporujeme - rozvíjíme.
  • slušnost k lidem, produktu i životnímu prostředí je investice, kterou nešetříme a která se nám vrací.
  • zlepšování a inovace bereme stejně vážně jako fakt, že dnes znamená v naší branži včera a naše kvalitní služba tomu navzdory musí pomáhat a může zachraňovat.
  • trh má svá pravidla, která respektujeme a zákony, které ctíme. Na příležitosti nečekáme, ale vytváříme je…v intencích pravidel a zákonů.
  • podporu těm, kteří to potřebují bereme jako základní společenskou povinnost. 
Zpět do obchodu